100% Star (E) (SLES-03784)

100% Star (E) (SLES-03784)

100% Star (F) (SLES-03658)

100% Star (F) (SLES-03658)

All Music Dance! (I) (SLES-04162)

All Music Dance! (I) (SLES-04162)

Beatmania (E) (SLES-02096)

Beatmania (E) (SLES-02096)

Bust-A-Groove (E-F-G-I-S) (SCES-01313)

Bust-A-Groove (E-F-G-I-S) (SCES-01313)

Dance – Europe (F-G-I-N-S-P) (SLES-04129)

Dance – Europe (F-G-I-N-S-P) (SLES-04129)

Dance – UK (E) (SLES-04121)

Dance – UK (E) (SLES-04121)

Dance – UK – Extra Trax (E) (SLES-04161)

Dance – UK – Extra Trax (E) (SLES-04161)

Dance Dance Revolution – Disney Mix (E) (SLES-03384)

Dance Dance Revolution – Disney Mix (E) (SLES-03384)

Dancing Stage – Euromix (E) (SLES-02941)

Dancing Stage – Euromix (E) (SLES-02941)

Dancing Stage – Party Edition (E) (SLES-03882)

Dancing Stage – Party Edition (E) (SLES-03882)

Dancing Stage Fever (E) (SLES-04097)

Dancing Stage Fever (E) (SLES-04097)

Dancing Stage Fusion (E-F-G-I-S) (SLES-04163)

Dancing Stage Fusion (E-F-G-I-S) (SLES-04163)

Music 2000 – Music Creation (E-F-G-I-S) (SLES-02224)

Music 2000 – Music Creation (E-F-G-I-S) (SLES-02224)

PaRappa the Rapper – The Hip-Hop Hero (E-F-G-I-S) (SCES-00743)

PaRappa the Rapper – The Hip-Hop Hero (E-F-G-I-S) (SCES-00743)

Um Jammer Lammy (E-F-G-I-S) (SCES-01753)